ခေါင်းစဥ် အမျိုးအစား ထုတ်ဝေသည့်နေ့ ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်အရွယ်အစား ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စနစ်အတွင်းရှိ ဒေသန္တရအစိုးရများ၏ အခန်းကဏ္ဍ - ဖက်ဒရယ်မှတ်စုများ အပိုင်း (၄) ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 08-12-2023 ဖိုင်ရယူရန် → 1.16 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စနစ်အတွင်းရှိ အစိုးရအလွှာများအကြား ဆက်ဆံရေး - ဖက်ဒရယ်မှတ်စုများ အပိုင်း (၃) ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 24-11-2023 ဖိုင်ရယူရန် → 1.04 MB ကြည့်ရှုရန်
စုံလင်ကွဲပြားမှုမှသည် ညီညွတ်ခြင်းဆီသို့ - ဖက်ဒရယ်မှတ်စုများ အပိုင်း (၂) ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 18-11-2023 ဖိုင်ရယူရန် → 1.17 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ် ဘဏ္ဍာရေးစနစ် - အခြေခံမူများနှင့် ကျင့်သုံးပုံများ ဖက်ဒရယ်မှတ်စုများ အပိုင်း (၁) ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 30-10-2023 ဖိုင်ရယူရန် → 5.72 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်ရေးရာပညာပေးစာစဉ် အမှတ် (၁) - ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ် ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 01-04-2023 ဖိုင်ရယူရန် → 8.57 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စာစောင်။ အမှတ် (၈)။ ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 27-05-2022 ဖိုင်ရယူရန် → 12.36 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စာစောင်။ အမှတ် (၇)။ ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 20-05-2022 ဖိုင်ရယူရန် → 16.03 MB ကြည့်ရှုရန်
ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း (၇၅) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်စာစောင် ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 09-02-2022 ဖိုင်ရယူရန် → 3.55 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စာစောင်။ အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၁)။ ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 08-01-2022 ဖိုင်ရယူရန် → 9.37 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စာစောင်။ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၅)။ ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 30-10-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 13.84 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စာစောင်။ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၄)။ ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 11-09-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 18.67 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စာစောင်။ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၃)။ ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 28-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 16.16 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စာစောင်။ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)။ ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 14-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 17.52 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စာစောင်။ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၁)။ ဖက်ဒရယ်စာစောင်များ 01-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 19.38 MB ကြည့်ရှုရန်