ခေါင်းစဥ် အမျိုးအစား ထုတ်ဝေသည့်နေ့ ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်အရွယ်အစား ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် တာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝရှိသော ပြည်နယ်အစိုးရ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများ 16-10-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 623.36 KB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် တာဝန်ခံမှု အပြည့်အဝရှိသော ပြည်နယ်အစိုးရ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများ 05-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 212.82 KB ကြည့်ရှုရန်