ခေါင်းစဥ် အမျိုးအစား ထုတ်ဝေသည့်နေ့ ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်အရွယ်အစား ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (ဒုတိယမူကြမ်း) [FCDCC] ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ 01-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 2.64 MB ကြည့်ရှုရန်