ခေါင်းစဥ် အမျိုးအစား ထုတ်ဝေသည့်နေ့ ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်အရွယ်အစား ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ (၂၀၂၁ - ၂၀၂၃) ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူများ 09-04-2024 ဖိုင်ရယူရန် → 2.5 MB ကြည့်ရှုရန်
ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးအခြေခံမူများ ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူများ 01-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 3.73 MB ကြည့်ရှုရန်
ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားများ ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူများ 01-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 5.99 MB ကြည့်ရှုရန်
ဖက်ဒရယ်စနစ်၏အင်္ဂါရပ်များ ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူများ 01-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 19.38 MB ကြည့်ရှုရန်