ခေါင်းစဥ် အမျိုးအစား ထုတ်ဝေသည့်နေ့ ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်အရွယ်အစား ကြည့်ရှုရန်
“ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရေး ကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်းများ” ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ 01-08-2021 ဖိုင်ရယူရန် → 6.49 MB ကြည့်ရှုရန်