ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ (၅၄) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရပ်တည်ချက်အပေါ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ (၅၄) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရပ်တည်ချက်အပေါ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.orgကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ (၅၄) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရပ်တည်ချက်အပေါ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကိုယ်စားပြုသည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ တော်၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရပ်တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် တတိယအကြိမ် နိုင်ငံ အားလုံးအလှည့်ကျ အစီရင်ခံသုံးသပ်ခြင်း (Universal Periodic Review) အတွက် အစီရင်ခံ စာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် ရပ်တည်ချက်များကို ဂျီနီဗာမြို့ရှိ ကိုယ်စားလှယ်များအား အသိ‌ပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သေဒဏ်ကို တရားဝင် ဖျက်သိမ်းမှု၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲစာ ချုပ်များကို အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးမှုနှင့် ဂမ်ဘီယာ-မြန်မာ အမှုကိစ္စရပ်တွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးရုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အဆင့်အားလုံးတွင် အမျိုးသမီးများ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့  တိုးမြင့်လာစေမှုများပါဝင်သော ဤဆုံးဖြတ်ချက်များအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ရပ်တည်ပါသည်။၃။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနှင့် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာအပ်နှင်းထားမှုများနှင့် အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အရာရှိ ခန့်အပ်ထားမှုကို အားပေးထောက်ခံပြီး ၎င်းနှင့်လည်း တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် လျက်ရှိသည်။ အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခံထားရသော သူများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်မှုကို ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ သီးခြားလွတ်လပ်သော  အချက်အလက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရားက ထုတ်ပြန် ထားသည့် အကြံပြုချက်များကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားလျက် ရှိသည်။၄။ ထို့အပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာ မင်းကြီးရုံး (OHCHR)ထံသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ချွတ်ခြုံကျနေသော လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပါလှသည့် စုံစမ်းမှုများနှင့် အစီရင်ခံစာများကို ပုံမှန်တင်သွင်းလျက်ရှိပါ သည်။ မဟာမင်းကြီးရုံးအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်လှမ်းမှီနိုင်ရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။၅။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်တပ်၏ သမိုင်းဝင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကြားမှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်သူများကို တရားမျှတမှုဖော် ဆောင်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမှု ယန္တရားများ (အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံများ)နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ကတိပြုထားပါသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတရားရုံး (International Criminal Court)သို့ ပေးပို့ခဲ့သော အပိုဒ်ခွဲ ၁၂(၃) ကြေညာချက်တွင် ထိုရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံးအနေဖြင့်  ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုများအပေါ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို လက်ခံကြောင်းး အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သည်။ ၆။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုံခြုံစိတ်ချရသော နည်းလမ်းများဖြင့် သက်သေခံချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင် ရန်အတွက် အချက်အလက်များကိုတင်သွင်းပြီး သက်သေများကို သတ်မှတ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် သီးခြားလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရားအဖွဲ့ (IIMM)နှင့် လက်တွဲလုပ် ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာပြည်သူများအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ကျူးလွန်နေမှု များအတွက် စစ်တပ်ကို တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် ယန္တရား၏ အားထုတ်ဆောင်ရွက်နေမှု များကို ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည်။ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် စစ်တပ်က ကျူးလွန် လျက်ရှိသည့် ရာဇဝတ်မှုများကို မြေပြင်ကျကျ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန် ယန္တရား၏ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း လက်လှမ်းမီနိုင်မှုအတွက် နည်းလမ်းရှာဖွေဖော်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အသင့်ရှိပါသည်။၇။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ချမှတ်ထားသော “ရိုဟင်ဂျာအပေါ် မူဝါဒရပ်တည် ချက်” အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရင်း ရိုဟင်ဂျာနှင့် အခြားအိုးအိမ်စွန့်ခွာသူများကို မိမိသဘော အလျောက် လုံခြုံပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် ရေရှည်နည်းလမ်းများဖြင့် နေရပ်ပြန်လာနိုင်ရေး     လိုအပ် သောအခြေအနေများကို ဖန်တီးရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ အစိုးရမူဝါဒများနှင့် အစီ အစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ရိုဟင်ဂျာပြည်သူများ၏ အမြင် သဘောထားများ ထင်ဟပ်နိုင်ရန်အတွက် အသိပေးအားပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။၈။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေးလူနည်းစုများ အပါအဝင် လူ့ အသိုက်အဝန်းအားလုံးကို တန်းတူညီမျှဆက်ဆံရန်နှင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီနှင့် လက်တွဲပြီး ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။  မြန်မာနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မွေး ဖွား‌သည့် (သို့မဟုတ်) မည်သည့်နေရာတွင်မဆို မွေးဖွားလာသည့် ကလေးသူငယ်များကို နိုင်ငံ သားဖြစ်စေခြင်း၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်အတည်ပြုမှုကဒ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မျိုးစောင့်ဥပဒေ ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ကို အခြေခံသော ဥပဒေအသစ်ဖြင့် ၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို အစားထိုးပါမည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှုနှင့် လိင်သတ်မှတ်ချက် တို့အပေါ် အခြေခံပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားတားမြစ်သော ဥပဒေများကိုလည်း ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ် သည်။၉။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်စာတမ်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတ မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူနည်းစုများကို အကာအကွယ်ပေးမှုအပေါ် အခြေခံထားသော ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သည့် နိုင်ငံတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေရန် ကတိပြုထားပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများကို ပြည်သူများအပေါ် ပေးစွမ်းနိုင်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးကြရန် နိုင်ငံ တကာအသိုင်းအဝိုင်းကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Announcement (8/2023)

Announcement (8/2023)

Republic of the Union of MyanmarNational Unity Governmenthttps://www.nugmyanmar.orgAnnouncement (8/2023)15th September 20231.Since the unlawful coup attempt by the Myanmar military, the production and illicit trafficking of narcotic drugs in Myanmar have reached at an all-time high. The threats posed by these conducts now are higher than ever before with far-reaching adverse impacts on the neighboring countries in the form of transnational organized crimes. 2.The National Unity Government of Myanmar considers the drug abuse prevention and control as a core responsibility of the revolution since it can eliminate the existentiality of human beings. 3.The National Unity Government of Myanmar is committed to fulfilling the obligations under United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) and relevant international conventions pertaining to the illicit trafficking and eradication of narcotic drugs and psychotropic substances. 4.The National Unity Government of Myanmar is committed to establishing essential mechanisms for the prevention and control of narcotic drugs and psychotropic substances in accordance with the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law (1993) and its subsequent amendment in 2018. In implementing these mechanisms, the National Unity Government of Myanmar will fully collaborate with Member States of the United Nations Convention, international organizations, neighboring countries, and allied revolutionary organizations. 5.Given the importance of public participation in the prevention and control of narcotic drugs and psychotropic substances, it is essential for individuals and communities to actively engage in these efforts in our government’s activities. National  Unity Government

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများအား အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများအား အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့https://mohai.nugmyanmar.org/အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၃/၂၀၂၃၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁၄) ရက်၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများအား အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆။ ပုဒ်မခွဲ (င)နှင့် ပုဒ်မ ၇၂။ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။၁။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာထားခြင်း ခံရသည့်  တရားမဝင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ ယနေ့အထိ ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူနှင့် အရပ်သားပြည်သူများအား မတရားဖမ်းဆီးခြင်း ၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် ဝယ်ယူထားသော လက်နက်ငယ်များ၊ လက်နက်ကြီးများ၊ စစ်မြေပြင်သုံးတိုက်လေယာဉ်များအား အသုံးပြု၍ စာသင်ကျောင်းများ၊ ကျေးရွာများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ အရပ်သားလူစုလူဝေးများအား ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ခြင်း ၊ လက်နက်ကြီးများနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း အစရှိသည့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် များနှင့် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေသည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်သည့် ပြစ်မှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍လည်း ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်။ ၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန နှင့် Assistance Association for Political Prisoners (Burma) – AAPP တို့၏ စာရင်းဇယားများအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့အထိ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် ၎င်း၏အမိန့်နာခံသူများ၏ လက်ချက်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူနှင့် အရပ်သားပြည်သူ (၄,၀၅၆) ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး (၂၄,၇၄၀) ဦး အဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရကာ ယင်းတို့အနက် (၁၉၄၄၇) ဦးမှာ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံရဆဲဖြစ်ပြီး (၇,၂၉၉) ဦးမှာ မတရား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါသည်။ ကျေးရွာ (၂၀၂၉) ရွာ၊ ရပ်ကွက် (၇၃) ခု၊ အိမ်ခြေပေါင်း (၇၅၉၂၀) ခု၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများ အပါအဝင်အဆောက် အဦးပေါင်း (၁၃၅) ခု တို့မှာ  စစ်ကောင်စီ မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံထားရပြီး မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံရသူဦးရေ (၃၃၄) ဦးထိရှိလာသည့်အပြင် ( ၁.၉ သန်းကျော် ) ဦးမှာ စစ်ဘေး ရှောင်ဘဝဖြင့် နေရပ်၊ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရပါသည်။၃။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် အထက်အပိုဒ် (၁) နှင့် (၂) ပါ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် များကို ကျူးလွန်နိုင်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာငွေအထောက်အပံ့၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု ၊ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များမှ လေယာဉ်ဆီအပါအဝင် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးနိုင်သည့် လက်နက်များဝယ်ယူခြင်း အစရှိသည်တို့တွင် စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများသည် အဓိကကြံရာပါများအဖြစ် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်၏ ဥက္ကဌဆိုသူမှစ၍ အောက်အဆင့်ဆင့် ဝန်ထမ်းကြီး၊ အလတ်၊ အငယ်များသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ကျင့်ဝတ်နှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန် ဝတ္တရားများနှင့်သွေဖည်ပြီး မလျော်ဩဇာသုံး၍ ကျူးလွန်နေသောကြောင့် ပြည်သူလူထုအပေါ် ကြီးမားပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ (က) ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုအနေဖြင့် နိုင်ငံ၏အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပြည်တွင်း ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကိုရရှိစေမည့်ငွေကြေးမူဝါဒကိုချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်မှု မရှိခြင်း၊ ယင်းအစား ပြည်တွင်းသုံးငွေကြေး (မြန်မာကျပ်) အား အမြောက်အများ ရိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်အုပ်စုအတွက် အဓိကငွေကြေးထောက်တိုင်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ ယင်း၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် အဆမတန် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့် ပြည်သူများ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သည့်ဒဏ်ကို ခံစားကြရခြင်း၊(ခ) မိမိကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးရမည့် ဥပဒေများအား ဥပက္ခာပြု၍ နိုင်ငံခြားငွေကြေး ဈေးကွက်ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအလိုကျ ချယ်လှယ်၊ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း    မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဘိုး အဆမတန် ကျဆင်းခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် အခြေခံလူသုံးကုန်၊ ဆေးဝါး အပါအဝင် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ရှားပါးပြတ်လပ်လာခြင်း၊ (ဂ) ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုအနေဖြင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စား စီမံခန့်ခွဲရမည့် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားသုံးသီးသန့်ငွေများအား အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက် နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များမှ လေယာဉ်ဆီအပါအဝင် လူအများအပြား သေကြေပျက်စီးနိုင်သည့် လက်နက်များ ဝယ်ယူရာတွင်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြည်သူပိုင်ငွေကို တလွဲ အသုံးပြုခြင်း။  ၄။ အထက်ပါ လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃။ ပုဒ်မခွဲ(ပ) ပါ အကြမ်းဖက်သမား ဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်သူကိုသော်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတွင် ကြံရာပါအဖြစ်ပါဝင်သူ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ရန် အခြားသူများအားညွှန်ကြားသူ သို့မဟုတ် စည်းရုံး သိမ်းသွင်းသူကိုသော်လည်း ကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပါဝင် ထောက်ပံ့သူကိုသော်လည်းကောင်း ဆိုသည်ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ကိုက်ညီလျက် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။၅။ သို့ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်သည်။၆။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ခံရသူများအား အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ အခန်း(၁၄) ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ဥက္ကဌအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

ကြေညာချက် (၈/၂၀၂၃)

ကြေညာချက် (၈/၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.orgကြေညာချက် (၈/၂၀၂၃)၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၁။ မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သော အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို လုယူ သိမ်းပိုက်ချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနှင့် တရားမဝင်သယ် ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုများသည် ယခင်ကာလများထက် ပိုမိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇဝတ်မှုများအဖြစ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအထိပါ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေ တတ်သော ဆေးဝါးများ၏အန္တရာယ် ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် လူသားတို့အား အညွန့်တုံးစေနိုင်သည့် မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများ၏ ဘေးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရေးကို တော်လှန်ရေးတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။၃။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံက သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထား သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများ တရားမဝင် သယ် ဆောင်ရောင်းဝယ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းများပါ ပြ ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။၄။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ် သော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ (၁၉၉၃)နှင့် ယင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(၂၀၁၈) ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများ အန္တ ရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို လိုအပ်သည့်ယန္တရားများ ဖွဲ့စည်း၍ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်နီး ချင်းနိုင်ငံများ၊ မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား မည်။၅။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများ အန္တရာယ်တားဆီးကာ ကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူလူထု၏ပါဝင်မှု သည် များစွာအရေးကြီးသဖြင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့အစိုးရနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင် ကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

အညာဒေသရှိ မီးရှို့ခံရစစ်ဘေးရှောင် အိမ်ထောင်စုများထံသို့ အမိုးအကာများထောက်ပံ့ပေးအပ်

အညာဒေသရှိ မီးရှို့ခံရစစ်ဘေးရှောင် အိမ်ထောင်စုများထံသို့ အမိုးအကာများထောက်ပံ့ပေးအပ်

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ The End of Dictatorship (EOD) အစီအစဉ်ဖြင့် "အညာမြေကိုအားဖြည့်ဖို့ မင်းအောင်လှိုင်အိမ်ကို အပြီးသိမ်းစို့" Campaign မှရရှိထားသောရန်ပုံငွေဖြင့် အညာဒေသမှ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် လူသားချင်စာနာထောက်ထားရေး အကူအညီများဖြစ်တဲ့ အမိုးအကာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ယခုအခါ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့် နေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အညာဒေသရှိ စစ်ဘေးရှောင်အိမ်ထောင်စု (၁၄၆)စုအတွက် အရေးပေါ်အမိုးအကာချပ်များကို လူသားစာနာတာဝန်ခံများကတဆင့် အဆိုပါပြည်သူများလက်ဝယ် ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါတယ်။

Announcement No. (12/ 2023)

Announcement No. (12/ 2023)

Statement on the G20 Summit in New Delhi9 September 2023I welcome the opening of the G20 Summit in New Delhi, India today and congratulate Prime Minister Modi as G20 President and host.ASEAN Leaders this week issued a new call for international support in addressing the dire situation in Myanmar and its adverse impact on regional stability. They condemned the Myanmar military for its deliberate acts of violence and destruction, for the prolonged human suffering it has inflicted, and for the humanitarian crisis and transnational crime it has triggered. I implore G20 Leaders to take up ASEAN’s call. The military junta’s atrocities and its weaponization of humanitarian need have destroyed countless lives and forcibly displaced millions of people, threatening regional stability. They have also generated an economic disaster with mounting consequences for the global economy. The G20 Summit is a crucial opportunity for world leaders to put Myanmar on their agenda and to address its spiralling crises in their Leaders’ Declaration.I wish G20 Leaders a fruitful Summit and extend to them my full support.***

ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၃)

ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://www.nugmyanmar.orgကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၃)၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်၁။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူထားသော Don Pramudwinai ၏ လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့သည်ဟု အာဆီယံ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် သတင်းမီဒီယာများအား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု များသည် အာဆီယံ၏ မြန်မာ့အရေး အခြေခံဘုံသဘောတူညီချက်ငါးရပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်၏ အခန်းကဏ္ဍတို့ကို ကျော်လွန်စွက်ဖက် ရာရောက်သည်ဟု ရှုမြင်လက်ခံသည်။၂။ အထူးသဖြင့် မတရားဖမ်းဆီး၍ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် တစ်ဦးတည်းသီးသန့် ချုပ်နှောင်ခံထားရသောကြောင့် သတင်းအချက်အလက် မှန်ကန်ပြည့်စုံစွာ လက်ခံရရှိနိုင် ခြင်း မရှိသည့်အပြင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခွင့်လည်း ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမြင်သဘောထားများဟု ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက တဖက်သတ်ကိုယ်စားပြု ထင်ဟပ်ပြောဆိုမှုများသည် ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသော၊ တရားဝင်မှုအလျဉ်းမရှိသော ပြောဆိုမှုများသာဖြစ်သည်။၃။ မိမိတို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရများ ထွန်းကားစည်ပင်လာစေရန် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ စိတ်စေတနာကောင်းဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှကို ကြိုဆိုသော်လည်း တရားမဝင်အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီအား အရာသွင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် အဆိုပါရလဒ်ကောင်းများ မည်သည့်အခါမျှ ရရှိလာလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း အလေး အနက်အသိပေးလိုသည်။၄။ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကျော်တိုင် အမြစ်တွယ်၊ ရှင်သန်၊ ဖိစီးနှိပ်စက်လျက်ရှိသော အာဏာရှင် စနစ်မှန်သမျှအား အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားချုပ်ငြိမ်းစေပြီး အာဏာရှင်စနစ်၏ အငွေ့အသက်၊ အကြွင်းအကျန် အလျဉ်းကင်းစင်သည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သစ်ဖြင့် အစားထိုး ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။၅။ ထိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ အောင်မြင်စွာရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက် ကိုယ်စားပြုမှု စုံလင်ကွဲပြားသော တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအကြား တန်းတူ ရည်တူဖြစ်မှု အခြေခံ၍ စု‌ပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု၊ စုပေါင်းတာဝန်ယူမှု၊ ခိုင်မာသော ကတိက ဝတ်ပြုမှုများဖြင့် တညီတညွတ်တည်း လက်တွဲပူးပေါင်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ လိုလားတောင့်တ ချက်နှင့်အညီ ချမှတ်ထားသည့် တော်လှန်ရေးပန်းတိုင်၊ အနာဂါတ်ဖက်ဒရယ်မျှော်ရည် ချက်နှင့် စံနှုန်းများကို ခိုင်ခိုင်မာမာ စွဲကိုင်ရပ်တည်၍ အောင်ပွဲရသည်အထိ မမှိတ်မသုန်၊ မယိမ်းမယိုင် ဆက်လက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြု အသိပေး အပ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနက အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆိုခဲ့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနက အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆိုခဲ့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၄ / ၂၀၂၃)၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆို လဆန်း ၅ ရက်နေ့(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်)အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနက အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တို့အပေါ် အရေးယူပိတ်ဆိုခဲ့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်================ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနက အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ၎င်း၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင်ရှိနေသော အကြီးမားဆုံးဘဏ်နှစ်ခု ဖြစ်သည့် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု ဘဏ် (MFTB) နှင့် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (MICB) တို့အား အရေးယူပိတ်ဆို့ခဲ့သည့်အတွက် ကြိုဆိုပါသည်။၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အဆိုပါအရေးယူပိတ်ဆို့မှု၏ အဓိက အချက်အနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ် အကြမ်းဖက် နှိပ်စက်နေသည့် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ယင်းအကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကို ပံ့ပိုးပေး နေသည့် အခရာကျသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည့် ဘဏ်များကို ရည်ရွယ်ပစ်မှတ်ထား၍ အရေးယူ ပိတ်ဆို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အုပ်စု၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကို နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်နှင့် ချိတ်ဆက်ရာ၌လည်းကောင်း၊ မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများ ပိုမို ကျူးလွန်နိုင်ရန်အတွက် အရေးယူပိတ်ဆို့ထားသည့် ရုရှားအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမှ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူ တင်သွင်းရေးနှင့် ငွေပေးချေရေးတို့တွင် လည်းကောင်း ယင်းဘဏ် များက အဓိကပါဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများကို ယုံကြည်လိုလားမှု၊ ကြံ့ကြံ့ ခိုင်နိုင်မှု၊ ပြည်သူ့ တော်လှန်ရေးအပေါ် ယုံကြည်ခိုင်မာမှု၊ ထောက်ခံပါဝင်မှုများ ကြောင့် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေဖြင့် အာဏာထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အကြမ်းဖက်သည့် နည်းလမ်းများကိုသာ ပို၍ အရှိန်မြှင့်တင် လုပ်ဆောင် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ လက်နက်များဝယ်ယူအသုံးပြု၍ ကျေးရွာများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများနှင့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ အပါအဝင် အရပ်သား နေရာများနှင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ များ ကို ပိုမိုပစ်မှတ်ထား ဖျက်ဆီး သတ်ဖြတ်လျက်ရှိပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ (၂၄) ရက်နေ့က အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ထံသို့ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများ တင်သွင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းများ လုပ်ဆောင် ပေးနေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်း(၆)ခု တို့ကိုလည်း အရေးပိတ်ဆို့ခဲ့ပါသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂကလည်း ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရငွေများအပေါ် ပစ်မှတ်ထားသည့် အရေးယူ  ပိတ်ဆိုမှုများကို ဆဌမအကြိမ်မြောက်ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု အနေဖြင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့် စစ်ဘက်နည်းပညာများ မရရှိနိုင် စေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ  ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီ အနာဂတ်ခရီးလမ်းအတွက် ကြိုးပမ်း နေမှုများအပေါ် အစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုသည် ပြည်သူလူထု၏ လွတ်လပ်သောဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးရုံ သာမက ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှုကိုပါ အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ပြင် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် သဟဇာတဖြစ်စွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းထံသို့လည်း အလားတူ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ဆောင်ရွက် ပေးပါရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ