ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးအခြေခံမူများ

နိဒါန်း

တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကို ချုပ်ဆို၍ ထိုစာချုပ်ပါ နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံ အဆင့် (၇) ဆင့်အတိုင်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ဆင့်ကိုကျင်းပနေရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များသည် နှစ် ပေါင်း (၇၀) နီးပါး ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကို ချုပ်ငြိမ်းစေ၍၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ ပင်လုံညီလာခံကြီးတွင် မျှော်မှန်းခဲ့သည့်အတိုင်း ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသား တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝအာမခံချက်ရှိသော ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ် စနစ်ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုကြီးကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များနှင့်အညီ ထူထောင်ရေးပင် ဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ဆင်နွှဲနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အဆင့်ဆင့်၏ အန္တိမပန်း တိုင်သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးပင်ဖြစ်သည်။

            ထိုသို့ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုကြီးကို ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အဆင့်ဆင့်မှ ရရှိလာသောရလဒ်များကို ''ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်'' အဖြစ် ပြည် ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ် သည် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအပါအဝင် ဤပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ ဥပဒေများကို လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီပြုလုပ်ရာတွင် အခြေခံရမည့် ''ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင်လုံအစည်းအဝေးများ''၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များပင် ဖြစ်သည်။

            ထို့ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်အရ မိမိတို့ ရွေးချယ်ထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမဟာဗျူဟာသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းဟူသော ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေ ရှာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို စစ်ရေးဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း မဟုတ်ပေ။

            ယနေ့ဆင်နွှဲနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၏ နိုင်ငံရေးအန္တိမပန်းတိုင်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းဟူသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း ''မဟာဗျူဟာ'' ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် အဆင့် (၇) ဆင့်ပါဝင်သော နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံကို နည်းဗျူဟာလိုအပ်ချက်အရ ချမှတ်သည်။ ထိုနည်းဗျူဟာ တဆင့်ပြီးတဆင့် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု ဆိုင်ရာမူဘောင်ကို ရေးဆွဲပြီး လိုအပ်သောယန္တရားများကိုဖန်တီး၍ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကြီးအောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။

ရှင်းလင်းချက်များ

ရှင်းလင်းချက် (၁)။          ။           ဤငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၏ နိုင်ငံရေးအန္တိမပန်းတိုင်သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဖြစ်သည်။ ဤနိုင်ငံရေးပန်းတိုင်သည် ယနေ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးချယ်ရမည့် တခုတည်းသောနိုင်ငံရေးပန်းတိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပန်းတိုင်ကို ရွေးချယ်ခြင်းမပြုဘဲ အခြားနည်းလမ်းကို ရှာဖွေမည်ဆိုပါက ထိုအခြားနည်းလမ်းသည် ပြည်ထောင်စုမှခွဲ ထွက်ခြင်းနှင့် မိမိတို့၏ အမျိုးသားနိုင်ငံတော်များကို သီးခြားထူထောင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မိမိတို့ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်၍ သီးခြားအမျိုးသားနိုင်ငံတော် များ ထူထောင်ရန် လွတ်လပ်ရေးကို တောင်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိတို့၏ နိုင်ငံရေးအန္တိမပန်းတိုင်သည် ဒီမို ကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများအပြည့်အဝရှိသော ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပင်ဖြစ်သည်။

ရှင်းလင်းချက် (၂)။          ။           ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဟူသော နိုင်ငံရေးအန္တိမပန်းတိုင်သို့ ချီတက်ရာတွင် မိမိတို့ရွေးချယ်ထားသော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု မဟာဗျူဟာသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာရေးဟူသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုမဟာဗျူဟာအရ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို ချုပ်ဆို၍၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲအဆင့်ဆင့်ကို ကျင်းပကာ ထိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲရလဒ်များနှင့်အညီ မိမိတို့၏အန္တိမပန်းတိုင်ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအခြေခံသော ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက် သွားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ထိုမဟာဗျူဟာသည် ယနေ့တိုင်းပြည်၏လိုအပ်ချက်အရ အသင့်တော်ဆုံးသော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါသည်။ ထိုမဟာဗျူဟာကို ရွေးချယ်ခြင်း မပြုဘဲ၊ အခြားမဟာဗျူဟာကို ရွေးချယ်မည်ဆိုပါက ထိုအခြားရွေးချယ်မှုသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို စစ်ရေးဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်း (၇၀) နီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းစစ်အတွေ့အကြုံအရ ဤတိုင်းပြည်တွင် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို စစ်ရေးဖြင့် ဖြေရှင်း၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများ နိုင်ငံရေးနည်းအရဖြေရှင်းခြင်းဟူသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းကို မိမိတို့၏မဟာဗျူဟာအဖြစ် ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရှင်းလင်းချက် (၃)။          ။           တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အရသဘောတူ ထားသော နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအဆင့် (၇) ဆင့် ကို တဆင့်ပြီးတဆင့် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးသည် မိမိတို့ ၏ နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်ရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက် ချမှတ်ထားသော နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဆိုသည့် မဟာဗျူဟာအောင်မြင်ရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် နည်းဗျူဟာများသာဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဗျူဟာ အလုပ်သည် ''နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု ဆိုင်ရာမူဘောင်'' ရေးဆွဲချမှတ်ခြင်းမှအစပြု၍ ထိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အဆင့်ဆင့် ကျင်းပရာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် ယန္တရားများကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် စတင်ရပေမည်။ နည်းဗျူဟာသည် မဟာဗျူဟာ အောင်မြင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးရန် ချမှတ်ဆောင်ရွက်သော အလုပ်ဖြစ်သော ကြောင့် လိုအပ်ပါက နည်းဗျူဟာများကို တခုထက်မက ချမှတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ချမှတ်ထားသော နည်းဗျူဟာ များကိုလည်း အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါက တောင်းဆိုလာသည့်အတိုင်း လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ''ပြုလွယ်ပြင်လွယ်'' ဖြစ်စေရမည်။ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ စစ်ရေးအခြေအနေ၊ ပြည်တွင်းရေးအခြေအနေနှင့် နိုင်ငံတကာမှရိုက်ခတ်လာသည့် အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများ၏ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်း လဲမှုအတိုင်း နည်းဗျူဟာများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အရေးကြီးပေသည်။